گزارش تصویری استقبال بی نظیر مردمی از عوامل «زیر سقف دودی» در اصفهان

استقبال بی نظیر مردم اصفهان از «زیر سقف دودی» با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری روز دوشنبه ١٩ تیر ماه در پردیس سینمایی چهارباغ و سینما ساحل

استقبال فوق العاده از عوامل «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان

اکران «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان، دوشنبه ۱۹ تیر، با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری

استقبال فوق العاده مردم اصفهان از فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» در سینما ساحل

اکران «زیر سقف دودی» در سینما ساحل اصفهان، دوشنبه ۱۹ تیر، با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری