ابوالفضل میری: ۱۰۰دقیقه نفس نکشیدم

ابوالفضل میری پسر جوان «زیر سقف دودی» روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته و از تجربه‌ی نخستین بازی‌اش جلوی دوربین پوران درخشنده می گوید.

ابوالفضل میری با «زیر سقف دودی» به سینمای ایران معرفی می‌شود

ابوالفضل میری با هدایت پوران درخشنده و از طریق «زیر سقف دودی» جدیدترین اثر اجتماعی این کارگردان باتجربه و سرشناس به سینمای ایران معرفی می‌شود.

پوران درخشنده که تخصص بی‌نظیری در به کارگیری نابازیگران در فیلم‌هایش دارد؛ در «زیر سقف دودی» با موضوع طلاق عاطفی، در کنار هنرنمایی فرهاد اصلانی و مریلا زارعی، با هدایت و راهنمایی‌های دقیق و بادانش خود، ابوالفضل میری را به سینمای ایران معرفی می‌کند.