استقبال فوق العاده از عوامل «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان

اکران «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان، دوشنبه ۱۹ تیر، با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری

استقبال فوق العاده مردم اصفهان از فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» در سینما ساحل

اکران «زیر سقف دودی» در سینما ساحل اصفهان، دوشنبه 19 تیر، با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری

گزارشی از دیدار مردمی و اکران «زیر سقف دودی» در پردیس مگامال

اکران فیلم «زیر سقف دودی» با همراهی پوران درخشنده، مریلا زارعی، نفیسه روشن، فریبا متخصص، لاله مرزبان و ابوالفضل میری در پردیس مگامال با استقبال خوب مردم برگزار شد.