ديدار مردمی عوامل «زير سقف دودی» و رونمايی از كليپ فيلم با صدای سينا سرلک

شنبه ۳ تیر، ساعت ۲۱:۳۰، پردیس کورش، با حضور پوران درخشنده، سینا سرلک، مريلا زارعی، بهنوش طباطبايی ، شهرام حقيقت دوست ، ابوالفضل میری و لاله مرزبان